Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Lid worden?

Lid worden?

Senior:

Heb je als senior interesse om te gaan voetballen of aan te sluiten bij een specifiek team, stuur dan voor aanmelden eerst een mail aan senioren@svdwo.nl.

Jeugd

Als vereniging hebben we de afgelopen maanden een zeer positieve ontwikkeling gezien in ons ledenbestand. De sterke aanwas van nieuwe leden heeft er voor gezorgd dat de meeste leeftijdsgroepen vol zijn en er helaas daar geen plaats meer is voor nieuwe leden. De reden voor een tijdelijke ledenstop op enkele leeftijdsgroepen is omdat:

  • de bestaande teams vol zijn, het is onwenselijk hier spelers bij te plaatsen om te voorkomen dat kinderen te weinig speelminuten krijgen door steeds te moeten wisselen.
  • er nog niet voldoende nieuwe leden zijn om een nieuw bondsteam te vormen.


Niet alle leeftijdsgroepen zijn vol! Er is nog plaats bij:

  • meisjes van 9 / 10 jaar en meisjes 12/ 13 / 14 jaar;
  • de 4, 5, 6 en 7- jarigen. ook hier is geen ledenstop en deze nieuwe DWO-ers kunnen direct aansluiten! => VUL DAN ONDERSTAAND HET INSCHRIJFFORMULIER IN

 

Aanmelden als nieuwe DWO-er kan nog steeds. Aanmelden betekent niet dat je direct contributie moet betalen. Het betekent dat je heel graag bij DWO wil voetballen en toegevoegd wil worden aan ons ledenbestand. In het voorjaar nemen we per mail contact op voor het nieuwe seizoen of bij voldoende nieuwe leden om nog dit seizoen een team te formeren.

Óók is er de mogelijkheid dat je elke zondagmorgen je aansluit bij voetbalschool Soccerstars (op de voetbalvelden van s.v. DWO in het Westerpark of in de sportzaal Willem Alexanderplantsoen 6B) en alvast vooruitlopend op het echt werk in het veld alvast werkt aan je voetbaltechniek. Informatie over de tarieven en aanmelden kan via soccerstars.nl (gratis proefles).

Inschrijfformulier


Indien het nieuwe lid 14 jaar of ouder is, dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart) aan het inschrijfformulier toe te voegen (verplichting van de KNVB).

Kies bestandWijzigVerwijder

Alle spelende leden dienen een pasfoto in te leveren in verband met de digitale KNVB-spelerspas. U mag ook zelf een foto* (vanaf borsthoogte t/m hoofd) maken en deze uploaden. 


(* gezicht zichtbaar, geen zonnebril of hoofddeksel dragend)


 

Kies bestandWijzigVerwijder

Klik hier de gewenste categorie aan

Was u eerder lid van een voetbalvereniging?

Van welke vereniging was u lid? In welke team speelde u/uw kind?

Indien u eerder lid was van een voetbalvereniging vernemen we graag uw KNVB-relatiecode (ook wel Bondsnummer genoemd).

Het is het alleen mogelijk een jaarfactuur te ontvangen per e-mail óf een incasso-opdracht uitgeven voor een jaar, halfjaar of kwartaal.


Zie hier de contributie bedragen.


Kies hieronder uw betalingsvoorkeur:  

Doorlopende/periodieke machtiging bij betaling per automatische incasso.


Indien u heeft gekozen voor het betalen per kwartaal / per half jaar vragen wij u s.v. DWO te machtigen voor het incasseren van de contributie. 


Hierbij machtigt het nieuwe lid of de ouder/verzorger van het nieuwe lid s.v. DWO om de contributie af te schrijven van zijn/haar rekening. Deze machtiging wordt gebruikt voor de contributie, opslag verenigingstaken, de eenmalige inschrijfkosten en de opgelegde sancties (gele en rode kaarten) van de KNVB. 

Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap en de daarmee gepaard gaande contributieverplichting wordt aangegaan voor het gehele verenigingsjaar. Zonder schriftelijke opzegging van het lidmaatschap, uiterlijk 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar, dus voor 1 juni, zal deze automatisch worden verlengd.


Opzeggen kan uitsluitend vóór 1 juni van het lopende seizoen schriftelijk t.a.v. de ledenadministratie, door middel van een mail naar : contributie-leden@svdwo.nl.


U krijgt altijd een bevestiging van de opzegging. Kunt u deze bij navragen niet overleggen dan is de afmelding niet door de ledenadministratie ontvangen en gaat automatisch het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen in en daarbij dus ook alle verplichtingen.


Bij opzegging voor 1 juni zal de afgegeven automatische incasso per 1 juli worden stopgezet.


Alle informatie is altijd terug te vinden op onze website, zie https://www.svdwo.nl/219/informatie-lidmaatschap/.


 


Akkoordverklaring
U heeft kennis genomen van de informatie met betrekking tot het lidmaatschap, opzeggen en de hoogte van de contributie. 

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken. s.v. DWO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Hierbij geeft u aan kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring

Het gebruik van social media en vullen van de website is een belangrijk middel om contact te hebben met onze leden maar ook met potentiële leden. s.v. DWO maakt bij promotionele doeleinden of indrukken van leuke gebeurtenissen dan ook graag gebruik van beeldmateriaal. Dit doen wij altijd alleen met respect voor uw privacy of de privacy van uw minderjarige zoon / dochter. Daarom vragen we uw toestemming voor het gebruik van uw foto of videobeelden. U bent volledig vrij om uw toestemming te geven of te weigeren. Daaraan zijn geen nadelige consequenties verbonden. Geen toestemming geven betekent slechts dat we eventueel gemaakte beelden niet zullen publiceren op onze website www.svdwo.nl of onze Facebook of Instagram account. Wij zullen altijd respectvolle beelden/materiaal gebruiken. 


U kunt uw toestemming ook te allen tijde weer intrekken. U kunt uw intrekking per e-mail insturen naar secretaris@svdwo.nl. Geef daarbij s.v.p. aan waar de foto of video is gepubliceerd.


Verklaring van toestemming voor het gebruik van foto’s en filmopnamen: Voor zover ik of mijn minderjarige zoon/dochter in een video, foto of een andere visuele uiting voorkom die door s.v. DWO gemaakt en/of gepubliceerd wordt, verleen ik s.v. DWO hierbij toestemming om deze beelden te gebruiken. 

U heeft net aangegeven of er gebruik gemaakt mag worden voor beperkt gebruik van foto/filmmaterieel voor onze website, facebook of instragram account. 


Graag vernemen wij ook of wij gebruik mogen maken van foto/filmmaterieel tbv externe communicatie gericht op promotionele en PR doeleinden (brochures en web-advertenties).

Tot slot: zonder vrijwilligers geen voetbal.


Bent u bereid af en toe een bardienst te draaien of te helpen in de keuken en onderdeel te worden van ons gezellige keukenteam? Vele handen maken licht werk. Ook staat hier, bij regelmatige inzet, een vrijwilligersvergoeding tegenover. 


Of gaat u graag aan de slag als trainer of als scheidsrechter? 


Vele handen maken licht werk!


 


Geef hieronder aan waar uw voorkeur naar uit gaat.* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!