Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Informatie lidmaatschap

Informatie lidmaatschap

Informatie over het lidmaatschap kunt u opvragen bij de Ledenadministratie:
contributie-leden@svdwo.nl


Lidmaatschap 
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap en de daarmee gepaard gaande contributiebetaling wordt aangegaan voor het gehele verenigingsjaar.  De contributie dient per automatische incasso te worden betaald, dit kan per kwartaal, per half jaar of per jaar. Incassering per kwartaal gebeurt in augustus, oktober, januari en april van het verenigingsjaar. Incassering per halfjaar in augustus en januari en incassering per jaar in augustus.

Bij betaling van de contributie per jaar heeft u de keuze: via automatische incasso of u ontvangt een jaarnota, die voor de vermelde vervaldatum moet worden voldaan.

Per kwartaal wordt een opslag van 4% en per halfjaar een opslag van 2% berekend.  

Indien zonder reden het contributiebedrag wordt gestorneerd (teruggeboekt), wordt per stornering € 7,50 extra aan administratiekosten in rekening gebracht.

Zoetermeerpas
Wilt u de contributie met de Zoetermeerpas betalen? Neem contact op met de Ledenadministratie via  contributie-leden@svdwo.nl om dit af te handelen.

Hieronder volgen de geldende contributiebedragen voor het seizoen 2021-2022 die door de Algemene Ledenvergadering op 22 juni 2021 zijn goedgekeurd. Voor de jeugd is het geboortejaar bepalend voor de hoogte van de contributie. Naast de contributie dient ook een Opslag Verenigingstaken van € 30,00 per jaar betaald te worden met een maximum van twee leden per adres indien men geen taken uitvoert.

Verenigingstaken zoals bedoeld in artikel 5 lid 3, van het huishoudelijk reglement (ALV besluit 18 juni 2007): 

  • Het verzorgen van (delen van de financiële) administratie;
  • Kantinediensten (bardiensten, keukendiensten, en schoonhouden van kantine, bar en keuken);
  • Het schoonhouden van kleedkamers, kantine en toiletten;
  • Regulier onderhoud aan en van de accommodatie.

 

Contributiebedragen seizoen 2021/2022

 

Contributie

Contributie incl. opslag

Half jaar

Kwartaal

 

 

 

2% opslag

4% opslag

Senioren

€ 275,00

€ 305,00

€ 155,55

€ 79,30

JO16 - JO19

€ 225,00

€ 255,00

€ 130,05

€ 66,30

JO13 - JO15

€ 210,00

€ 240,00

€ 122,40

€ 62,40

JO10 - JO12

€ 195,00

€ 225,00

€ 114,75

€ 58,50

JO6 - JO9

€ 175,00

€ 205,00

€ 104,55

€ 53,30

35/45+ (7x7)

€ 65,00

€ 95,00

€ 48,45

€ 24,70

10 wedstrijden lidmaatschap Senioren B-categorie

€ 165,00

€ 195,00

€ 99,45

€ 50,70

 

 

 

 

 

Eenmalige inschrijfkosten

€ 25,00

 

 

 

Niet spelend lid / Donateur

€ 85,00

 

 

 

 

Bij bestuursbesluit is besloten dat niet mag worden getraind én niet deelgenomen aan wedstrijden indien de contributie niet tijdig is betaald. 

Voor het derde lid per adres geldt een korting van 50%, vanaf het vierde lid per adres hoeft geen contributie meer betaald te worden.

10-wedstrijden lidmaatschap - senioren B-categorie:  dit betekent maximaal 10 wedstrijden per seizoen. Speler is zelf verantwoordelijk dat hij/zij wel of niet op het wedstrijdformulier staat. Bij meer dan 10 wedstrijden op het wedstrijdformulier zal de volledige contributie in rekening worden gebracht.

Op de onderstaande data wordt de contributie van uw rekening geïncasseerd.

21 augustus 2021

: incasso contributie 1e kwartaal / 1e halfjaar seizoen 2021-2022 of jaarcontributie

26 oktober 2021

: incasso contributie 2e kwartaal seizoen 2021-2022

26 januari 2022

: incasso contributie 3e kwartaal of 2e halfjaar seizoen 2021-2022

26 april 2022

: incasso  contributie 4e kwartaal seizoen 2021-2022

 
We verzoeken u vriendelijk doch dringend dat op de betreffende data u saldo toereikend is om de contributie te kunnen innen. Indien dit niet mogelijk blijkt, volgt per stornering een opslag aan kosten.
 Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!