Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Informatie lidmaatschap

Informatie lidmaatschap

Informatie over het lidmaatschap kunt u opvragen bij de Ledenadministratie:
contributie-leden@svdwo.nl


Lidmaatschap 
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap en de daarmee gepaard gaande contributiebetaling wordt aangegaan voor het gehele verenigingsjaar.  De contributie dient per automatische incasso te worden betaald, dit kan per kwartaal, per half jaar of per jaar. Incassering per kwartaal gebeurt in augustus, oktober, januari en april van het verenigingsjaar. Incassering per halfjaar in augustus en januari en incassering per jaar in augustus.

Bij betaling van de contributie per jaar heeft u de keuze: via automatische incasso of u ontvangt een jaarnota per e-mail, die voor de vermelde vervaldatum moet worden voldaan.

Per kwartaal wordt een opslag van 4% en per halfjaar een opslag van 2% berekend.  

Indien zonder reden het contributiebedrag wordt gestorneerd (teruggeboekt), wordt per stornering € 7,50 extra aan administratiekosten in rekening gebracht.

Zoetermeerpas
Wilt u de contributie met de Zoetermeerpas betalen? Neem contact op met de Ledenadministratie via  contributie-leden@svdwo.nl om dit af te handelen.

Hieronder volgen de geldende contributiebedragen voor het seizoen 2022-2023 die door de Algemene Ledenvergadering op 28 juni 2022 zijn goedgekeurd. Voor de jeugd is het geboortejaar bepalend voor de hoogte van de contributie. Naast de contributie dient ook een Opslag Verenigingstaken van € 35,00 per jaar betaald te worden met een maximum van twee leden per adres indien men geen taken uitvoert.

Verenigingstaken zoals bedoeld in artikel 5 lid 3, van het huishoudelijk reglement (ALV besluit 18 juni 2007) kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Het verzorgen van (delen van de financiële) administratie;
  • Het schoonhouden van kleedkamers, kantine en toiletten;
  • Regulier onderhoud aan en van de accommodatie.

 

Contributiebedragen seizoen 2022/2023

 

Contributie

Contributie incl. opslag

Half jaar

Kwartaal

 

 

 

2% opslag

4% opslag

Senioren

€ 285,00

€ 320,00

€ 163,20

€ 83,20

JO16 - JO19

€ 235,00

€ 270,00

€ 137,70

€ 70,20

JO13 - JO15

€ 220,00

€ 255,00

€ 130,05

€ 66,30

JO10 - JO12

€ 205,00

€ 240,00

€ 122,40

€ 62,40

JO6 - JO9

€ 185,00

€ 220,00

€ 112,20

€ 57,20

35/45+ (7x7)

€ 65,00

€ 100,00

€ 51,00

€ 26,00

10 wedstrijden lidmaatschap Senioren B-categorie

€ 175,00

€ 210,00

€ 107,10

€ 54,60

 

 

 

 

 

Eenmalige inschrijfkosten

€ 25,00

 

 

 

Niet spelend lid / Donateur

€ 85,00

 

 

 

 

Bij bestuursbesluit is besloten dat niet mag worden getraind én niet deelgenomen aan wedstrijden indien de contributie niet tijdig is betaald. 

Voor het derde lid per adres geldt een korting van 50%, vanaf het vierde lid per adres hoeft geen contributie meer betaald te worden.

10-wedstrijden lidmaatschap - senioren B-categorie:  dit betekent maximaal 10 wedstrijden per seizoen. Speler is zelf verantwoordelijk dat hij/zij wel of niet op het wedstrijdformulier staat. Bij meer dan 10 wedstrijden op het wedstrijdformulier zal de volledige contributie in rekening worden gebracht.

Op de onderstaande data wordt de contributie geincasseerd:
22 augustus 2022 --> kwartaal-en jaarcontributie
25 oktober 2022 --> halfjaar-en kwartaalcontributie
25 januari 2023 --> halfjaar-en kwartaalcontributie
25 april 2023 --> kwartaalcontributie

 
We verzoeken u vriendelijk doch dringend dat op de betreffende data u saldo toereikend is om de contributie te kunnen innen. Indien dit niet mogelijk blijkt, volgt per stornering een opslag aan kosten.
 Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!